Катър

B съня е предупреждение да отстояваш докрай възгледите или позициите си, ако искаш да постигнеш успех или признание.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Яхам