Картотека

Aко правиш насън, ще изпитваш недоверие към приятелите си. Aко търсиш нещо в картотека, ще те подлагат на проверки.