Картел

B съня вещае неприятности с официалните власти, проблеми със съдружници и непреодолими затруднения в работата.