Капсула

B съня съобщава за предстоящи проблеми с жилището или с някакъв недвижим имот. възможна е смяна на квартирата.