Капка, капкомер, капчук

Aко насън капеш някаква течност на капки, наяве ще се скъпиш за малко пари. ако те капне капка, значи те застрашава опасност от загуба. ако си слагаш капки в очите или в носа, тайно ще заделяш пари. Aко чуваш звук от капки, значи бавно, но сигурно ще подобряваш материалното си състояние или общественото си положение.