Капандура

Aко видиш насън или ако гледаш през нея, значи с оптимизъм и спокойствие ще решиш някакъв заплетен проблем.