Кандидат, кандидатура

B съня предсказва, че ще пилееш времето си с безцелни занимания.