Камертон

Aко видиш, чуеш или използваш насън, ще те проверяват и сравняват с някого или ще те изпитват и оценяват.