Калиграф

В съня предсказва, че старанията и уменията ти ще бъдат оценени, но едва след известно време.