Калай, калайджия, калайдисване

в съня предсказва радост, добри новини в службата, неочаквана помощ от личност, на която не си имал доверие. ако ти си като калайджия, ще станеш вестител на добри новини.