Жупел

... в съня е сигнал за особено големи ядове, проблеми и трудности в дома и работата ти.