Жилетка

Ако носиш в съня си, значи ще помагаш на изпаднали в нужда приятели. Ако купуваш, шиеш или плетеш жилетка, ще молиш близките си за помощ.

Жена ако се сънува облечена в мъжка жилетка, с мъка ще понася някакво бреме.