Жиг, жигосване

Ако в съня си видиш жиг по тялото си, значи някой се опитва да ти навреди. Ако жигът е на чуждо тяло, ще знаеш за нечии зли намерения и лоши мисли.

Да наблюдаваш жигосване насън, е знак, че се крои заговор срещу тебе. ако ти участваш в жигосване, умишлено ще скриеш факти, за да навредиш някому.