Ямурлук

Ако го носиш в съня си, ще се радваш на спокойствие, разбирателство с околните и уважение в семейството.

Ако купуваш нов ямурлук, ще започнеш нова престижна и доходна работа.

Ако загубиш ямурлука си, ще загубиш доверието и уважението на близките си.

Ако спиш с ямурлука си или го сгъваш и пъхаш в торба, означава, че ще тръгнеш на път.