Гънка

На дрехата че имаш, ако сънуваш, значи някой ще те наклевети или ще ти търсят кусури на работата.