Грозен

Че си, ако сънуваш, значи трябва да се отнасяш по-добре с приятелите си. Ако някой друг е грозен в съня ти, е добър знак: ще се радваш на приятели и добра компания.

Грозни вещи или гледки в съня са предупреждение за тебе - да си по-отстъпчив и сговорчив.