Граждани, гражданство

Подобен сън издава предстоящи проблеми с официалните власти или с бюрократичния апарат.