График

Ако правиш или спазваш в съня си, ще се стремиш да подчиниш на волята си хората около себе си.