Гостилница, гостилничар

Гостилница, гостилничар, гостилничарка да видиш насън, означава, че ще имаш много приятели и ще преживееш весели дни.

Ако сънуваш, че ти си гостилничар, ще забогатееш.