Гордост

Гордееш ли се насън, наяве ще се срамуваш. ако друг се гордее в съня ти, хората ще почитат и ще ценят заслугите ти.