Гняв

Гневиш ли се насън, ще имаш успех, ще спечелиш съдебно дело, победата е на твоя страна.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Ярост