Глътване

Насън е лош знак: чакат те опасности и премеждия. Ако гълташ на едри хапки, трудностите ще са големи. Ако гълташ лекарство, ще се наложи да обърнеш повече внимание на съпътстващите подробности в работата си, на дребните детайли, на периферните хора и факти. ако е глътка от парлива течност, ще се почувстваш раздразнен, ако е сладка течност, ще се предовериш на ласкател.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Гълтам