Глас

... познат ако чуеш насън, ще получиш добри съвети. Ако е непознат, някой ще ти създава затруднения в работата.

Ако в съня си чуеш силен, властен глас, ще увеличиш имота и благосъстоянието си. Ако гласът е дрезгав, пресипнал или писклив, ще претърпиш загуба, ще похарчиш пари. Ако ти говори женски глас, не се предоверявай на близките си.

Ако гласът е мъжки, послушай приятелите си. ако чуеш много и смесени гласове, много хора ще се домогват до благоволението ти. Ако майка чуе насън гласа на детето си, чака я бедност или време на съмнения и страхове. Ако насън чуваш животински гласове, предстои ти да оправяш чужди неразбории.

Да сънуваш, че си загубил гласа си, е знак, че ти предстои голямо изпитание.