Гладко

Ако докосваш гладко в съня си, значи успехите ти са близо, но бъди нащрек за скрити препятствия.