Гише

Ако в съня си работиш или чакаш на гише, значи ще те затрупат с огромно количество досадна, еднообразна и нископлатена работа.