Геноцид

Ако в съня си ставаш свидетел или жертва на геноцид, ще се чувстваш онеправдан в работата или семейството си.