Гарнизон

Да видиш насън, е обещание за предстояща нова работа или за сериозна промяна в предмета на дейността ти.