Естакада

В съня е обещание за малко, но съществено повишение в службата, увеличение на заплатата или друго подобряване на социалния статус.