Епос

Присъствието на този литературен род в съня е знак, че промените, които ти предстоят, ще са особено дълготрайни и с важни последици.