Епоха

Сън за абстрактна или определена епоха показва какво да очакваш като тенденция от идващите дни: ако става дума за епоха от миналото, успехите ти ще се забавят, ще срещнеш много трудности и спънки в работата си, ще изпитваш здравословни и финансови затруднения.

Ако сънуваш бъдещето, значи ще постигнеш успехите си по-бързо, отколкото си очаквал, здравето ти ще укрепне, а материалното ти състояние ще регистрира чувствително подобрение.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Бъдеще, Време, Дата, История, историк, Метеоролог