Емайл

... или емайлирани съдове в съня са предупреждение, че ще се разочароваш от някой близък приятел.