Елек

Ако обличаш насън, ще хабиш напразни усилия или напразно ще убеждаваш някого в нещо.