Едно

Това число в съня е знак за предстоящ успех, за ярка изява на личността и за доказване на способностите