Двор

Голям и хубав ако видиш насън, чакат те много семейни радости. а'Ако е малък, неугледен, мръсен или запуснат, у дома ти ще цари неразбирателство. ако сънуваш, че си в двор, ще тъгуваш за близки или роднини.

Ако сънуваш, че излизаш от двор, успехите ти ще дойдат мъчително - след много трудности и лишения. Ако насън видиш непознати хора в двора си, чакай гости, а ако са твои близки - някой скоро ще пътува. Ако в съня ти става дума за кралски двор или за двор на някаква висша особа, пази се - опитват се да те измамят, кроят ти капан.