Дума

Ако насън чуеш някаква конкретна дума, тя е своеобразно предупреждение според смисъла си.

Ако видиш написана дума, ще намериш ключа към разрешаване на някаква загадка. Ако в съня ти отсъстват каквито и да било думи, бъди по-предпазлив в приказките си.

Ако се опитваш или се напрягаш да прочетеш, да напишеш, да чуеш или да разгадаеш някакви думи, значи си близо до успеха, тръгнал си в правилна посока.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Говор, Диалект, Жаргон, Наречие