Дъно

На кутия ако видиш насън, е знак за предстояща бедност или за пълно изчерпване на възможностите.

Ако сънуваш морско или речно дъно, ще използваш алтернативни методи в работата си, ще кривнеш от утвърдения път или от общоприетите норми.