Дъмпинг

Подобен сън предвещава опасност от финансов срив или дори от пълен фалит.