Дълъг, дължина

Сън, свързан с измерване на дължина, означава нужда от планиране или от вземане на предварителни предохранителни мерки.