Дълбок, дълбочина

Подобен сън означава многобройни опасности по пътя ти и е предупреждение за извънредна предпазливост.