Дрипа

Ако се сънуваш облечен в дрипи, ще пострадаш от неразбирателството на околните: негативното им отношение ще има трайни последици. ако в съня ти друг е облечен в дрипи, чакай радостни новини или неочаквано богатство.