Драскотина

Че имаш по себе си, ако сънуваш, ще спечелиш пари. Ако друг е с драскотини в съня ти, ще се радваш на протекции и закрила от високо ниво.

Ако от драскотините потече кръв, очаквай проблеми, усложнения и неприятни инциденти в работата си.