Драперия

В съня е предупреждение за неискрени чувства и намерения на хора от най-близкото ти обкръжение спрямо тебе. Да носиш дрехи с богата драперия насън, е знак за фалшива любов.

Ако в съня си видиш драпирани завеси, знай, че ти кроят капан.