Достъп

До нещо, до някого или за някъде ако имаш или ти позволяват насън, значи предстоят безпроблемни и успешни дни.

Ако сънуваш, че достъпът ти е ограничен или напълно забранен, ще срещнеш сериозни затруднения и пречки по пътя си.