Договор

Ако сключваш или подписваш насън, означава, че ти предстои да поемеш неприятно задължение. Ако насън нарушаваш договор, в действителност рязко ще се повишат шансовете ти за успех и издигане в службата.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Споразумение