Добавка, добавяш

Ли нещо насън, значи ще изпитваш трайно неудовлетворение от себе си, от колегите или от семейството си.