Джиро, джиросване

В съня е предупреждение, че поемаш повече отговорности и задачи, отколкото можеш да носиш и изпълниш.