Детски ясли

Ако насън водиш дете в детски ясли или работиш там, ще те въвлекат в мошенически дела, ще лъжеш, ще направиш на някому номер или на тебе ще ти погодят номер, ще участваш в някаква шегичка.