Депозит

Подобен сън сигнализира за остра необходимост от предварително подсигуряване: трябва да намериш резервен вариант на плановете си или да откриеш начини за набавяне на алтернативни доходи.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Вноска