Делник

В съня е обещание за плодотворна работа и многобройни дребни семейни радости.