Деформация

Подобен сън е свързан с остра нужда от промяна, обновяване или преработване на извършеното досега от тебе в личен или в служебен план. ако става въпрос за някаква уродлива деформация, тогава много трябва да се пазиш.